CÓ NÊN LẬP DI CHÚC

👨‍👩‍👧‍👦Lập di chúc là rất cần thiết vì:

  • Tránh xảy ra tranh chấp tài sản giữa các con, gây mất đoàn kết
  • Có thể quyết định dùng tài sản mình để lại vào việc thờ cúng chứ không được bán đi làm việc khác.
  • Có thể tự chia tài sản theo ý mình (chia cho những ai, không chia cho ai, chia nhiều hay ít...)
  • Người được nhận thừa kế dễ dàng hợp thức hoá giấy tờ (Sổ hồng, sổ đỏ, giấy tờ xe, tiền gửi ngân hàng...).

⛔ Nếu bạn không làm di chúc, toàn bộ tài sản bạn để lại sẽ phải chia theo pháp luật rất phức tạp, dễ nảy sinh tranh chấp, tài sản có thể được chia cho những người bạn không muốn họ được chia.

📚 Dịch vụ pháp lý về Di chúc - Thừa kế của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn:

  • Lập di chúc.
  • Sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ di chúc đã lập trước đây.
  • Giữ giùm di chúc của bạn để thực hiện các thủ tục pháp lý cho những người được nhận thừa kế sau khi bạn qua đời.
  • Bảo vệ quyền lợi khi phát sinh khiếu kiện tranh chấp quyền thừa kế, tài sản thừa kế.