Nội dung di chúc

1 Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

✔ Ngày, tháng, năm lập di chúc;

✔ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

✔ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

✔ Di sản để lại và nơi có di sản.

✔ Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác.

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

2 Người làm chứng cho việc lập di chúc

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

✔ Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

✔ Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

✔ Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

3 Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

4 Di chúc có công chứng hoặc chứng thực: Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.

Đăng ký dịch vụ pháp lý về lập di chúc, gửi giữ và thực hiện di chúc, xin liên hệ:

Công ty TNHH Pháp lý Thuận Thiên

Địa chỉ: Số 49/5/6 đường TCH16, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0906904024 (Zalo, Viber, Facebook, Skype, Wechat...)

Hoặc đăng ký để chúng tôi liên hệ lại với bạn