HỎI ĐÁP

PHÁP LUẬT

Chia tài sản khi ly hôn như thế nào ?

Chồng có được đơn phương ly hôn vợ ?

Lãi suất cho vay tối đa là bao nhiêu %

Vợ - Chồng có những nghĩa vụ gì với nhau ?

Tiền rách, phải làm sao ?

Con nuôi có được hưởng thừa kế ?

Con riêng có được hưởng thừa kế ?