CHIA TÀI SẢN KHI LI HÔN

NHƯ THẾ NÀO ?

Khi ly hôn (hoặc sau khi đã ly hôn xong) vợ - chồng tự thoả thuận việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Trường hợp không thoả thuận được thì vợ hoặc chồng có quyền yêu cầu toà án phân xử việc chia tài sản. Việc chia tài sản dựa trên nguyên tắc:

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

(Điều 59 luật Hôn nhân và gia đình)

CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ THUẬN THIÊN

Thuan Thien Legal Co.,Ltd

☎ 0906904024 (Zalo, Facebook, Viber, Skype, Wechat...)

📧 tuvanphapluatthuanthien@gmail.com

🌏 www.facebook.com/congtythuanthien