CON NUÔI

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ ?

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ TÀI SẢN CỦA CHA MẸ NUÔI ?

💰 Trường hợp cha, mẹ nuôi chết để lại di chúc hợp pháp thì con nuôi được hưởng thừa kế theo nội dung di chúc.

💰 Con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được bố, mẹ nuôi cho hưởng di sản theo di chúc hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

💰 Trường hợp cha, mẹ nuôi chết không để lại di chúc thì con nuôi thuộc hàng thừa kế đầu tiên, ngang hàng và được hưởng phần tài sản thừa kế bằng với con đẻ, vợ, chồng, cha, mẹ của người chết.

(Tham khảo thêm tại Chương XXII, XXIII, Bộ luật Dân sự)

CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ THUẬN THIÊN

Thuan Thien Legal Co.,Ltd

☎ 0906904024 (Zalo, Facebook, Viber, Skype, Wechat...)

📧 tuvanphapluatthuanthien@gmail.com

🌏 www.facebook.com/congtythuanthien