CON RIÊNG

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ ?

CON RIÊNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ TỪ MẸ KẾ, CHA DƯỢNG?

Điều 654 Bộ luật Dân sự quy định:

Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này.

(Điều 652 và Điều 653 cho phép được thừa kế thế vị và thừa kế theo pháp luật)

Như vậy, nếu con riêng chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ kế, cha dượng như đối với cha mẹ của mình thì khi mẹ kế, cha dượng chết để lại tài sản, con riêng được nhận thừa kế như con đẻ và con nuôi của mẹ kế, cha dượng.