MẪU

ĐƠN KHỞI KIỆN

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN

📔 Đây là mẫu đơn khởi kiện mới nhất, được thiết kế đúng thể thức văn bản pháp luật, mẫu do TAND Tối cao ban hành. Kèm theo là hướng dẫn viết đơn.

📔 Theo quy định của pháp luật, đơn khởi kiện có thể đánh máy hoặc viết tay. Vì thế, bạn có thể in ra để điền và ký tên hoặc chép tay. Nếu muốn file word để đánh máy cho đẹp thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được cung cấp miễn phí.