NGHĨA VỤ CỦA

VỢ - CHỒNG

Trong đời sống hôn nhân, pháp luật quy định Vợ và Chồng phải thực hiện những nghĩa vụ với nhau, gồm:

📌 Nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

📌 Nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

📌 Nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau.

📌 Nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

📌 Nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

(Mục 1, Chương III, Luật Hôn nhân và gia đình)

CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ THUẬN THIÊN

Thuan Thien Legal Co.,Ltd

☎ 0906904024 (Zalo, Facebook, Viber, Skype, Wechat...)

📧 tuvanphapluatthuanthien@gmail.com

🌏 www.facebook.com/congtythuanthien